De dichter Jan van Slag komt geregeld aan bod.

Korte droge verzen in de Nederlandse taal. Hier twee voor het idee...

                           

                                                

              De kanarie...                                                                      De elektrische deken...                                  

             Waar is de kanarie ?                                                         Bevroren lig ik onder de deken                

             Vloog hij ook naar buiten ?                                               Zo koud was 't nog nooit in bed                         

             Ik weet niet of je hem nog ziet,                                         Tevoren niet goed gekeken

             De kat hoor ik wel fluiten !                                                En de deken op min 10 gezet !

 

 

Go To Top